09 بهمن, 1398

- درود و رحمت خدا بر او که طبیب و درمان دل ها و نور و روشنایی چشم هاست. او فرستاده و دوست برگزیده و دارای مقام ستوده و شفاعت عظیم است. 

- درود و سلام بر یاران برگزیده، اهل بیت نیکوکار و تمام کسانی که راه آنان را می پیمایند و به خوبی از راه آنان پیروی میکنند.

 

- در حلقه دوم عنوان کردم که برای درک بهتر شخصیت کارشناسان ارگانهای امنیتی، آنها را در دو بخش مورد بحث قرار می دهم.

 

- که بخش اول آن یعنی عقیده و تفکر کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به اهل سنت، که آن را همراه با توضیحات لازم در حلقه دوم ذکر کردم.

 

- همانگونه که در حلقه قبل عنوان کردم: کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی به اهل سنت به چشم ناصبی نگاه کرده و جان و مال اهل سنت را حلال می دانند.

 

- اما در این حلقه می خواهم در بخش دوم، شخصیت کارشناسان امنیتی را برایتان رونمایی کنم.

 

- بخش دوم:

- 2- هدف و خواسته اصلی کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی از یک متهم اهل سنت چیست؟؟

 

- هدف اصلی کارشناسان امنیتی از بررسی پرونده یک متهم اهل سنت و گرفتن اعترافات واهی از او، پاداش (پول)، و ارتقاء درجه (پست و مقام) بوده و از همه مهمتر حفظ و بقای نظام استبدادی آنها در مقابل هر نوع آزادی خواهی و مطالبه حقوق مسلم مردم می باشد.

 

- و خواسته ی اصلی هر کارشناس امنیتی از یک متهم اهل سنت ما ورای جنایت علیه او و خانواده اش و تلف کردن جوانی و سلامتی او، وادار کردن این متهم تحت اجبار و تهدید به جاسوسی و همکاری بر علیه اهل سنت می باشد.

- در واقع هر چقدر زودتر پرونده یک متهم به نتیجه رسیده و بسته شود، مرادف است با اینکه کارشناس امنیتی به پاداش و پست و مقام مورد نظر خود از طریق اغفال و تهدید و مکر و نیرنگ علیه متهم خواهد رسید.

 

- که بدین منظور وی در حین بازجویی برای رسیدن به این اهداف، به هر وعده و وعید دروغینی متوسل می شود.

 

- از جمله وعده آزادی

 

- وی بعد از گرفتن نتیجه مورد نظرطبق خیال باطل خود در بازجویی ها جهت حفظ دیکتاتوریت و استبداد خویش و رسیدن به پاداش و ارتقاء درجه، سعی می کند که اراده و صبرآن متهم را ضعیف کرده و با انواع ترفند و مکر و حیله، او را تبدیل به ابزاری برای همکاری بر علیه اهل سنت کند.

- که به عنوان مثال: وی در حین بازجویی خود را دلسوز و برادر دینی او ظاهر کرده که هدفش در ظاهر کمک و آزاد کردن وی می باشد.

و اینطور وانمو می کند که اگر گناه کار هم باشی، آزادی ات بستگی به همکاری و اعتماد کردن به وی دارد.

 

- و مثل همیشه جمله مشهورشان را می گویند: خوشبختی و بدبختی زندگی ات در زیر قلمهای من قرار دارد.

 

- َ ﺇِﺫْ ﻗﺎﻝَ ﺇِﺑْﺮﺍﻫﻴﻢُ ﺭَﺑِّﻲَ ﺍﻟَّﺬﻱ ﻳُﺤْﻴﻲ ﻭَ ﻳُﻤﻴﺖُ ﻗﺎﻝَ ﺃَﻧَﺎ ﺃُﺣْﻴﻲ ﻭَ ﺃُﻣﻴﺖُ (سوره بقره آیه 258).

 

- زمانی که ابراهیم گفت: خدای من آن است که زنده می کند و میمیراند.

نمرود گفت: من هم زنده میکنم و میمیرانم.

 

-در حالی که خداوند این عقیده و باور را در قلب هر مومنی نهادینه می کند.

 

- ﻗُﻞْ ﻟَﻦْ ﻳُﺼِﻴﺒَﻨَﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺘَﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻨَﺎ ﻫُﻮَ ﻣَﻮْﻟَﺎﻧَﺎ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥ

(سوره توبه، آیه 51) ترجمه: ﺑﮕﻮ : ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﻘﺮّﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ . ﺍﻭ ﻣﻮﻻﻯ ﻣﺎﺳﺖ ومؤمنان فقط برخداوند توکل می کنند.

 

- همیشه در طول تاریخ چنین بوده که اکثر طواغیت و سربازانشان ، ادعاهایی مانند و مشابه نمرود کرده و خواهند کرد که همین ادعای کارشناسان امنیتی دلیل بر ناحق بودن وی و دنبال روی آنها از سنت فرعون و نمرود و هامان را دارد.

 

- اما منظور از خوشبختی که کارشناسان امنیتی می گوید: در اصل به تباهی کشیدن و نابود کردن دین و دنیا و آخرتت می باشد.

- چرا که در صورت قبول همکاری، کارشناسان امنیتی تورا مجبور و وادار به کارهایی می کنند که باعث نابودی زندگی و سرنوشت خیلی از جوانان و مبلغان و طلاب و علماء اهل سنت خواهد شد که به دنبال آن خشم و لعنت و نفرین خداوند جبار در دنیا و آخرت، نصیبت می شود.

 

- برادر دینی ام: هرگز به کارشناسان امنیتی به اندازه یک سر سوزن اعتماد نکن و کاملا از مکر و حیله آنها بر حذر باش که در غیر اینصورت خداوند چنان مهر نفاق را بر پیشانی ات خواهد زد که خسرالدنیا و آخرت خواهی شد.

 

- ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘِﻴﻦَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪَّﺭْﻙِ ﺍﻟْﺄَﺳْﻔَﻞِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻬُﻢْ ﻧَﺼِﻴﺮًﺍ. (سوره نساء آیه 145): 

 

- همانا منافقان را در جهنم پستترین جایگاه است و برای آنان هرگز در دو عالم یاوری نخواهی یافت.

 

- کارشناسی که خودش را دوست و دلسوز و برادر دینی تو خطاب کرده و شاید در حین بازجویی برایت گریه کند، اما یقین بدان که وی به اندازه یک سر سوزن نگران دین و دنیا و آخرتت نبوده و گریه های وی، اشک تمساحی بیش جهت فریب تو نیست.

 

- کارشناسی که در حین بازجویی چنان منافقانه و استادانه و حرفه ای تظاهر به احترام به مقدسات مذهبی اهل سنت می کند که نزدیک است به این باور برسی که مقدسات مذهبی اهل سنت برای تو آن اندازه مهم و ارزشمند است که برای این کارشناس امنیتی مهم و ارزشمند می باشد.

 

- در خرداد سال 1394 که بنده در انفرادی اداره اطلاعات رشت بودم، کارشناس مربوطه چنان با ادب و احترام اسم صحابی و علماء اهل سنت را ذکر می کرد که با جملات و حرکات فریبانه روباه صفت آنها در اوایل به این باور رسیدم که ارزش و احترام به صحابی و علماء اهل سنت در نزد جمهوری اسلامی به اندازه اهل سنت می باشد.

 

- اما حدود یکسال بعد از آزادی که برای بار دوم به خاطر عدم همکاری و تن ندادن به عمل زشت، ناشایست، غیر انسانی و غیر اخلاقی مخبری و جاسوسی بر علیه اهل سنت، توسط اداره اطلاعات رشت دستگیر شدم، همان کارشناس که بارها اسم خلفاء و صحابی را با احترام ذکر می کرد، با الفاظ زشت و ناپسند به مقدسات اهل سنت هتاکی و فحاشی کرد.

- از جمله: فحاشی به ام المومنین عایشه (رض) و خلفاء و بقیه صحابی و حتی قومیت تالش زبانان.

 

-- بنده دیدم و تماما حس کردم که چگونه کارشناس اداره اطلاعات رشت، که بعد از حدود یکسال، نتوانست از طریق بنده به اهداف شوم خود بر علیه اهل سنت تالش برسد، پرده از چهره خود برداشته و شخصیت واقعی و عقاید و باور خودش نسبت به اهل سنت را کاملا آشکار کرد و حتی گفت که هر چند که احترام به عقاید شما ناصبی ها برای حفظ و آبروی نظام لازم است ، اما یکسال است که همین جملات ، مثل غده سرطانی در گلوی من گیر کرده است.

 

- جای تعجب نیست چون در متون عقیده و باور آنها تقیه (نفاق و تظاهر و دورویی و صدرویی) جزء اعتقادات لاینفک آنها می باشد.

 

- برادر دینی ام: هرگز فراموش نکن، کارشناسی که در پشت سر و یا در مقابل چشمان بسته ی تو نشسته است، به اهل سنت به چشم یک ناصبی (کافر) و دشمن اصلی خود نگاه کرده و جان و مال اهل سنت را حلال می داند.

- چنانچه که در این دهه اخیر به وضوح می بینیم که چگونه جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن به بهانه داعش و تکفیری ها و وهابیت، اهل سنت را قتل و عام میکند.

 

- البته موضوع قتل و عام اهل سنت در ایران فعلا مطابق با سیاست روز آنها تغییر کرده و امروزه جمهوری اسلامی به خاطر مصالح بزرگتر در حال تقیه با اهل سنت ایران می باشد و این را به یقین بدانید که در صورت به وجود آمدن شرایطی مثل: سوریه، عراق، یمن، جمهوری اسلامی با تمام توان خود اهل سنت ایران را قتل و عام خواهد کرد.

 

- به قول کارشناس اداره اطلاعات رشت: شما اهل سنت ویروس و باعث ننگ جمهوری اسلامی می باشید که به زودی خواهی دید مثل جدمان، شاه اسماعیل صفوی همه شما را از لبه ی تیغ رد خواهیم کرد. (مشابه این حرفها را بقیه کارشناسان ارگانهای امنیتی به دیگر زندانیان اهل سنت گفته اند).

 

- برادر دینی ام: هرگز فراموش نکن که همین کارشناس ارگانهای امنیتی از طریق همین فریب و غافل گیر کردن، باعث اعدام و زندانی شدن خیلی از جوانان و علماء اهل سنت ایران شده اند که همکاری و اعتماد به کارشناسان امنیتی در دوران بازجویی یکی از مسبب های اصلی انجام این اعدامها و حبسهای طولانی مدت می باشد.

 

- پس هوشیار و آگاه باش، چون که آنها غفلت مارا می طلبند

- همانطور که الله سبحان می فرماید:

 

 ﻭَﻟْﻴَﺄْﺧُﺬُﻭﺍْﺣِﺬْﺭَﻫُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻠِﺤَﺘَﻬُﻢْ ۗ ﻭَﺩَّ ﭐﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍْ ﻟَﻮْ ﺗَﻐْﻔُﻠُﻮﻥَ ﻋَﻦْﺃَﺳْﻠِﺤَﺘِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻣْﺘِﻌَﺘِﻜُﻢْ ﻓَﻴَﻤِﻴﻠُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﻣَّﻴْﻠَﺔً ﻭَٰﺣِﺪَﺓً ۚ (سورة النساء آية 102) ترجمه :

 ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭ ﺳﻼﺣﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ‏(ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ‏) ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ

‏(ﺯﻳﺮﺍ ‏) ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﻛﻨﻨﺪ

پس ای برادر مؤمن درهر حال هوشیار باش و دچار غفلت و سهل انگاری نشو زیرا که آنها درغفلت هجوم کرده و برای نابودی تو تمام تلاش خود را می کنند .

جالب اینجاست وعده هایی که به متهمان فریب خورده میدهند فقط در حد حرف هست و بعد از اینکه به اهداف خود از طریق تو رسیدن به هیچ عهد و پیمانی پایبند نبوده و تمام تلاش خود دا برای نابودیتت میکنند 

 

 

- حمزه درویش (تالشی).

- 28 خرداد 1398 هجری شمسی.

- مصادف با 12 شوال 1440 هجری قمری.

-زندان رجایی شهر کرج (ایران).

 

- ادامه دارد...

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  1. نظرات (0)

  2. اضافه کنید

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است