24 مرداد, 1399

تمکین: محققان جرائم جنگی وابسته به سازمان ملل تاکنون 39 بار استفاده از سلاح شیمیایی را در جنگ سوریه گزارش داده‌اند.

صفحه5 از5
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است