01 مهر, 1399

اخلاق و تربیت

بسیاری از مسلمانان به افرادی دارای شخصیت مضحک و طنزآلود تبدیل شده‌اند طوری که سعی می کنند هر چیزی را به باد سخره و استهزاء بگیرند و هر چیزی را دست می‌اندازند و به اموری که شایسته احترام است، احترام نمی گذارند بلکه آن را به موضوعی تمسخر آمیز تبدیل می کنند و از بحث…
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است