07 مهر, 1399

وحدت بین شیعه و سنی شعاری قدیمی و جدید است که هر از چندگاهی برخی از منتسبان به دو گروه به خاطر لزوم وحدت و اتحاد مابین هم سر می دهند اما به سرعت تلاش ها و فریادهایشان فرو می پاشد و سدّی در مقابل تحقق خواسته های آنها میگردد

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..

 وحدت بین شیعه و سنی شعاری قدیمی و جدید است که هر از چندگاهی برخی از منتسبان به دو گروه به خاطر لزوم وحدت و اتحاد مابین هم سر می دهند .. اما به سرعت تلاش ها و فریادهایشان فرو می پاشد و سدّی در مقابل تحقق خواسته های آنها می گردد .. در بسیاری از اوقات، شعار وحدت همانند سخن حق است اما با هدفی باطل و در جهت اعتراف و اقرار به مشروعیت باطل ارائه می‌شود که در واقع برای خندیدن بر ملتهای مسلمان است!

سوالی که مطرح می شود اینست که: چرا با وجود تلاش های متعدد و فراخوان های پی در پی، وحدت مابین اهل سنت و شیعه هرچند ظاهری باشد تحقق نمی یابد؟!
برای جواب به این سوال می گوییم: وحدت، شعاری شریف است و خواسته ایست که واقعیت، آنرا واجب می گرداند و نیاز به آن می رود اما برای تحقق وحدت ما بین این دو گروه باید حداقل انسجام عقیدتی و فکری و فرهنگی موجود باشد آنچنان که باید عوامل نفرت متقابل را حذف نمود که وجود بعضی از آنها، مستلزم نبود برخی دیگر است!

خداوند متعال نفرموده «واعتصموا جميعاً» همگی چنگ بزنید، بلکه این امر را مقیّد به جمله ی اعتراضیِ واجبی نموده است یعنی (بِحَبْلِ اللهِ) به ریسمان خداوند، بنابراین خداوند متعال می فرماید: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا]، و ریسمان محکم خداوند که باید بر آن توافق و وحدت صورت پذیرد کتاب خداوند و سنت پیامبرش صلی الله علیه و سلم است، و هر وحدتی که بر پایه ی تمسک به ریسمان خدا استوار نباشد وحدتی شکست‌خورده و مردود است.

 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که معتقد می باشند که امامان آنها مقامی والاتر از مقام پیامبران دارند..؟!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که معتقدند سخن و حکم امامانشان در عصمت و لزوم پیروی کردن از آنها، تا روز قیامت همانند کلام و حکم قرآن است؟!!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که آنها اعتقاد به عصمت امامان خود دارند و این هستی و ذرات آن را مطیع و تسلیم ولایت و تسلط آنان می دانند و آنها را دانای به غیب و به گذشته و آینده بر می شمارند؟!!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که معتقدند قرآنی آسمانی دارند و آنرا «قرآن فاطمه» نامیده اند که حتی یک آیه از این قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده در آن نیست..؟!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که آنان معتقد به تحریف قرآنی هستند که پیش‌روی مسلمانان است؛ همان قرآنی که خداوند مسئولیت حفظ آنرا بر عهده گرفته است..؟!!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که به صراحت بیان می دارند به پروردگاری که به امامت امامان دوازده گانه ی آنان توصیه نمی کند ایمان نمی آورند..؟!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که آنها اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یعنی برترین مخلوقات بعد از پیامبران را بد دانسته و بغض آنان را داشته و تکفیرشان می کنند و هر یک از مسلمانانِ پیرو آنان را که از ایشان رضایت دارد نیز تکفیر می نمایند و این را از اصول دین و اعتقادات خود قلمداد می کنند؟!!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را تکفیر می کنند و آنان را متهم به زنا و فاحشه می نمایند..؟!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که آنها معتقد به باطل بودن سنت و هرآنچه با سند صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده همانند صحیح بخاری و مسلم و ... می باشند.
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی که امامان و علمای وفات یافته ی خود را در دعاء و استغاثه و طلب، بیشتر از خداوند متعال عبادت می کنند..؟!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که دلهایشان پُر است از خیانت و نیرنگ و کینه و خشم از مسلمانان اهل سنت؛ کینه و بغضی که همانند آن بر ملتهای کفر و دشمنان امت اسلام در دلهایشان نیست..؟!!
 • شیعیان رافضی چگونه دَم از وحدت با اهل سنت می زنند درحالی‌که با دل وجان و با قول و عمل در طول تمام تاریخ خود و حتی تا به امروز، همراه دشمنان کافر و اشغالگران متجاوز امت اسلام بر ضد مسلمین و سرزمین هایشان بوده اند و موضعگیریِ خائنانه، مزدورانه و ناجوانمردانه ی معاصر آنها از آنچه قبلا و کماکان در افغانستان و عراق و شام و دیگر کشورها در جریان است بزرگترین شاهد بر درستی گفته ی ماست!
  چگونه ممکن است که وحدت با شیعیان رافضی که عین توصیف مذکور هستند محقق شود؛ وحدتی که نه عقل و نه نقل نمی‌تواند آنرا بپذیرد..؟!!

بدین دلیل به آنها می گوییم: دروغ و فریب را از خودتان دور کنید زیرا اگر واقعا خواهان وحدت هستید و خواستار اتحاد و زدودن کینه ها می باشید از این کفر و سرکشی و کینه ای دست بردارید که با آن شناخته شده اید و اگر این کار را انجام دهید و در کنار نهادن و برائت از باطلی که بر آن هستید راست بگویید، در این صورت خودتان را مستقیما و بدون جدال و جرّ و بحثی، جزئی جدانشدنی از جسد این امت خواهی یافت، که با غمها و شادیهای آن زندگی به سر می برید و با مسلمانان همانند برادران دوستدار هم و همانند یک بدن بدون بغض و کینه و نفرت زندگی خواهید کرد.
اما اگر تنها می خواهید بر این حال نفرت انگیزی که بر آن هستید باقی بمانید در این صورت رویای وحدت با اهل سنت کماکان رویایی دست نایافتنی خواهد بود؛ رویایی به فاصله ی زمین و آسمان .. و همچنان فریادهای وحدت، فریادهایی توخالی خواهد بود که هیچ بازتابی در جهان واقع ندارد ..!

همچنین می گوییم: هیچ کسی از اهل سنت با وجود کفر و باطلی که بر آن هستید و بدون درخواست از شما برای دست کشیدن و برائت و بیزاری از باطلی که بر آن هستید ندای وحدت با شما را سر نمی دهد مگر اینکه جاهل و بی خبر باشد و چیزی از حقیقت شما نداند یا اینکه پیرو هوی و هوس بوده و دینش نزد او سبک و بی ارزش است!
اما حرص شما برای وحدت و دعوت کردن به آن با وجود کفر، باطل، مخالفت با حق و نفرتی که بر آن هستید تنها بدین خاطر است که جرأت رویارویی با اهل سنت غافلی را داشته باشید که همانند شما با همان فریادها به وحدت فرا می خوانند، تا به پیروان خود و بی خبران اهل سنت بگویید: اگر ما بر حق نمی بودیم و چیزی که بر زبان می آوریم و به آن دعوت می کنیم حقیقت نداشت آنها دم از وحدت با ما نمی زدند .. بنابراین حرص اهل سنت برای وحدت با ما درحقیقت اعتراف به مشروعیت چیزیست که ما بر آن هستیم و دلیلی است بر اینکه ما بر حق هستیم و آنها بر باطل .. به این ترتیب با این کار، نادانان را شکار می کنند!
این حدیث راست فرموده است: «مَن وَقَرَ صَاحِبَ بِدعَةٍ فَقَد أَعَانَ عَلَى هَدمِ الإِسلَامِ» «هرکس بدعتگزاری را احترام بگذارد به نابودی اسلام کمک کرده است».
این چیزیست که از فراخوانهای دعوت به وحدت خود می خواهید و ما آنرا این چنین فهمیده و چنین تفسیر می نماییم زیرا که این دعوت، تفسیری غیر از این ندارد.

 

فایل:

وحدت میان اهل سنت و شیعهداغ
 
 
 
تاريخ 1397-10-15
حجم فايل 520.82 KB
دانلود 621

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 14:41
 1. نظرات (0)

 2. اضافه کنید

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

 1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است