09 آبان, 1399

زن مسلمان

نامه‌ی مادرِ شیخ‌الاسلام ابن تیمیة ابن تیمیة رحمه الله نامه‌ای به مادرش می‌نویسد و از اینکه مدتی از مادرش دور بوده و به ‌خاطر برخی از امور دین و دعوت در مصر اقامت گزیده، از او معذرت‌خواهی می‌کند. مادر ابن تیمیة در جواب نامه‌ی پسرش چنین می‌نویسد :
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است