24 مرداد, 1399

روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ساعت یک بعد از ظهر "حمزه درویش" زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج به بند سپاه زندان که نام دیگر آن اندرزگاه هشت و تحت اختیار وزارت اطلاعات میباشد، فراخوانده شده است.

سلسله مقالاتی از حمزه درویش، زندانی اهل سنت از تجربیات خود در زندان

سید توحید قریشی و حمزه درویش دو تن از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و اهل تالش پس از احضار از سوی دفتر معاونت سلامت زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند.

درخواست دادخواهی حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به پرونده خود و اتهامات وارده به ایشان

حمزه درویش، زندانی عقیدتی اهل سنت پس از 15 روز حبس در سلول انفرادی و تحمل شکنجه و وضعیت وخیم جسمی هفته گذشته به بند عمومی زندان رجایی شهر بازگردانده شد و بیانیه ای را به شرح زیر منتشر کرد:

40 سال ظلم و جنایت، 40 سال گروگانگیری و اعدام و اسارت، 40 سال سرکوب اقلیت‌های دینی، مذهبی، و قومیت

صفحه1 از2
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است